top of page
Search

LAIMĖ


Tai - pasirinkimas - kiekvieną sekundę renkamės į ką nukreipti dėmesį - į ką žiūrėti, ką galvoti, ką pasakyti. Kiekvienas žinome, kas mums yra gerai. Taip, gėris yra absoliučiai subjektyvas dalykas. Kaip Oscar Wilde rašė: “Vienos moters rankose - šiukšlė, kitos - turtas.” Renkamės su kuo bendrauti. Kur nueiti. Ko klausystis, o ko ne. Rinkis tai, kas geriausia tau. Ne kas geriausia tavo antrai pusei, kitiems šeimos nariams, kad ir kaip juos mylėtum, pirmiausia, mylėti turi save. Laiminga mama - lamingi vaikai. Laiminga žmona - lamingas vyras. Ir tai - ne taisyklė, kiekvienas daro savo pasirinkimus savo gyvenime. Kiekvienas daro savo apsirinkimus.


Tai - dovana sau. Vardan šventos tavo ramybės, - kiek dar kankinsi save tais pasirinkimais, kurie Tave liūdina, skaudina, išduoda. Pabūk jausme tol, kol pasidarai išvadą, ir judėk į priekį. Dovanok sau naujas galimybes. Jos prasideda su nauju požiūriu į save. Didžiausia dovana sau - mylėti save labiausiai šią akimirką. Ar aš taip elgčiausi, jei šiuo momentu mylėčiau save labiausiai? Ir “atkrenta” viskas, ko Tau nereikia. Kas nedaro Tavęs laimingos. Tu dovanoji sau laisvę. Laisvę atsistoti ir išeiti. Laisvę pasilikti, bet mintyse tūnoti svajonių realybėje ir nieko nekontroliuoti, nieko nenorėti pakeisti. Laisvę išsakyti, jei Tau norisi, - kad ir kas tai būtų. Laisvę savęs už tai nesmerkti, neplakti, nebausti. Laisvę sau patikti.


Tai - būsena. Tai aš be jokių reikalavimų sau. Aš esu laiminga. Taip, kaip man dabar būnasi. Tai absoliutaus pasitikėjimo būsena - jei myliu save labiausiai, kaip tik galiu šią akimirką, tai Visata manimi rūpinasi ir dėlioja man viską greičiausiau, maloniausiu, harmoningiausiu būdu. Tai būsena, iš kurios priimti sprendimai yra labiausiai apdovanojantys. Kokią būseną jauti - tą prie savęs ir trauki. Jei jautiesi rami, užtikrinta, laisva, pasitikinti - situacijos, žmonės, įvykiai Tau tvirtina, antrina, rodo, kad taip ir yra.
Tai - sprendimas. Tu gali nuspręsti šią akimirką - "Aš esu laiminga". Tai sprendimas - aš prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą. Aš pati esu sau laimė. Neturiu jokių reikalavimų kitiems, myliu save labiausiai, kaip galiu šią akimirką. Tik aš galiu priimti šį sprendimą. - būti savimi nepaisant nieko. Savimi, kai sakau “ne”, - nes tai yra didžiausias “taip” sau pačiai. Savimi, kai nusprendžiu ir nesižvalgau atgal, nes, kas padaryta, tas padaryta, - “ačiū”, man ši patirtis buvo reikalinga, be jos šiandien nebūčiau tokia, kokia esu. Tai dalis manęs, aš ją myliu. Dėl šios parities save myliu šiandien dar labiau. Savimi - nes, kad ir ką galvoja visas pasaulis, - aš žinau, kas aš esu.


Tai - tavo galia. Laimė yra tavo super galia - būti savimi. Niekam nieko neprivalau ir niekas nieko man neprivalo. Kiekvienas esame unikali energija su savo unikalia patirtimi. Dėl to renkuosi lengvai dovanoti sau įvairias patirtis, kurių trokšta mano širdis, gyventi, mylėti, žaisti, jausti, nes aš priėmiau sprendimą būti savimi. Aš prisiimu atsakomybę už save, savo gyvenimą, savo laimę. Kiekvieną akimirką, kai nusprendžiu, kad šią akimirką aš myliu save labiausiai. Taip, aš tokia - šią akimirką. Ir tai - mano laimė.

84 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page